De lagere school

Posted on


Historie van de Maria Basisschool Oostrum, tegenwoordig De Meulebeek.

Nadat vele jaren school gedaan was in de kosterswoning, laatstelijk door Joannes Deenen, kwam omstreeks 1844 een nieuw schoolgebouw aan de (nu) Mgr.Hanssenstraat. Het was een openbare school.
Als gevolg van de komst van de Lager-onderwijswet in 1920, kwamen achtereenvolgens de bestaande scholen terug als r.k.bijzondere scholen, waarvoor het kerkbestuur ter plaatse schoolbestuur werd. Voor Oostrum was dat op 1 oktober 1927 terwijl op 3 oktober 1927 de H.Mariaschool in het bestaande gebouw werd ingezegend.

In 1944 werd de toen 100-jarige school door het oorlogsgeweld verwoest. Het gevolg was dat eer na de bevrijding zeer provisorisch onderwijs moest worden gegeven. Aanvankelijk kwam de eerste en tweede klas terecht in de 1e-klas wachtkamer van het spoorwegstation.
De derde en vierde klas vonden onderdak in café Verheggen, en de vijfde en zesde klas gingen naar het eierpaklokaal aan de Ooster Thienweg, een houten barak van het toenmalige arbeidskamp van de Arbeidsdienst aan de Endepoel. Zij die dat meegemaakt hebben zullen ongetwijfeld nog verhalen daarover kunnen vertellen. ‘s Winters temperaturen bij het begin van de schooltijd onder nul; ‘s zomers temperaturen tot 35 graden en af en toe lag de noodschool als een tweede ark van Noach te midden van het golvende water.
Er kwam een nieuwe school die op 2 december 1950 werd geopend. In latere jaren. te weten in 1957, kwam er een kleuterschool. Intussen was er een opvatting gegroeid dat het bestuur van een school niet persé bij het kerkbestuur behoeft te zijn. Zo kwam er ook in Oostrum een stichting Katholiek onderwijs. De overdracht van het bestuur vond plaats naar het bestuur van die stichting op 1 november 1975.

Als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsopvattingen ontstond het begrip basisschool, hetgeen een integratie van het zgn. lager onderwijs en kleuteronderwijs betekende. Die integratie zou het beste in één schoolgebouw kunnen plaatsvinden. Het bestaande schoolgebouw van 1950 was daarvoor echter niet geschikt. Er kwam dus een nieuwe school maar daarvoor moest de school van 1950 worden afgebroken. De nieuwe school werd geopend op 17 maart 1978.
Dat het onderwijs ook nog een gymnastieklokaal ter beschikking kreeg was natuurlijk ideaal. Op 24 november 1974 werd dat lokaal geopend.

Op dinsdag 4 juni 2002 werd de naam van de school gewijzigd in De Meulebeek, een historische verwijzing naar de beek die ooit door het dorp stroomde.

Tot slot nog de vermelding dat na de periode van Joannes Deenen achtereenvolgens hoofd van de school waren:
– Jan Derksen, van 1875 tot 1901
– Th. Houba, van 1901 tot 1927
– P.J.L. Maessen, van 1927 tot 1959
– A. Lucassen (ad interim) van april 1959 tot september 1959
– Dhr. H.A. Pluk, van 1959 tot 1985 (tot einde schooljaar in 1987 nog verbonden als onderwijzer).
– Dhr. G. Mous (1985-2003)
– Mvr. Monique Heesbeen (2003-2008)
– Mvr. Karin Buskens (2008 – ?)

(Bron: boekje Jubileumfeesten Oostrum 1988, foto: gemeentearchief Venray)