Straatnamen

Posted on

Amfoor
Benoeming straatnaam: 2011
Ligging: Industrieterrein De Hulst-II
Herkomst naam: Archeologische vernoeming. Op het terrein langs de Henri Dunantstraat en de A-73 zijn veel archeologische vondsten gedaan.

Asselberghsstraat
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: in de dorpskern, tussen Vlasakker en de Kloosterstraat.
Herkomst naam: vernoemd naar E.P.M. Asselberghs. Hij was eerst rector en later pastoor van Oostrum (1938-1959).
Asselberghs was de eerste pastoor van Oostrum.

Bellstraat
Benoeming straatnaam:
Ligging: Industrieterrein De Blakt
Herkomst naam: Vernoemd naar de Schotse uitvinder Alexander Graham Bell (1847-1922).

Binnenhof
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: in de dorpskern, tussen Goetzenhof en Randenrade
Herkomst naam: naam van een perceel behorend tot het voormalig klooster Bethlehem (1450-1806)

Van Broekhuizenstraat
Benoeming straatnaam: 1960
Ligging: dorpskern
Herkomst naam: Jan van Broekhuizen was Heer van Geijsteren, Oostrum en Spralant (1429-1450) Hij was een belangrijk ridderfiguur uit het Gelderse land. Hij overleed in 1450 tijdens een reis naar het Heilige land. Het geslacht Van Broekhuyzen waren de bezitters van het gebied Spraeland-Oostrum van plm. 1400 – 1476.

Buitenhof
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: in de dorpskern, tussen Randenrade en Randenrade-Gildestraat
Herkomst naam: Naam van een perceel nabij het klooster Bethlehem

Buskensven
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: buiten bebouwde kom, tussen Wanssumseweg en Spralandweg
Herkomst naam: Dit heette eigenlijk Beurskensven, maar door een ambtelijke schrijffout is het Buskensven komen te heten. Boer Beurskens was afkomstig van boerderij Beurskens uit Lull.

De Horik
Benoeming straatnaam:
Ligging: Zijstraat Ghünenbeek
Herkomst naam:

De Hulst
Benoeming straatnaam:
Ligging: Industrieterrein De Hulst
Herkomst naam: Gebiedsbenaming

De Rosmolen
Benoeming straatnaam:
Ligging: Onverharde weg tussen de Zuiderbergweg en het pand De Rosmolen
Herkomst naam: Genoemd naar de oude – reeds in het begin van de 17e eeuw bekende- watermolen, die vroeger bij gebrek aan water ook door een ros (paard) werd aangedreven.
Toeristische trekpleister in de Geijsterse bossen.

De Voorde
Benoeming straatnaam: 2005
Ligging: Industrieterrein De Hulst-II
Herkomst naam: Een voorde is een doorwaadbare plek in een beek of een rivier. Bij archeologisch onderzoek is een ‘voorde’ aangetroffen onder de weg.

De Zomp
Benoeming straatnaam: 1982. De weg was enkele jaren eerder reeds aangelegd
Ligging: Tussen de Geijsterseweg en de Wanssumseweg
Herkomst naam: De Zomp was vroeger een waterlossing (waterlozing) in het Oostrums Veen

Distelakker
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Tussen Jofferspas en Randenrade
Herkomst naam: Oude perceelsnaam, deze kwam reeds in 1558 voor.
Opmerking: Deze straatnaam bestaat niet meer. De straat is bij de Jofferspas gevoegd (datum onbekend). Reden voor de wijziging is dat de naam Disterlakker beter paste in de wijk Landweert, daar waar elke straat de naam van een plant of bloem draagt. Tevens zou hiermee verwarring voorkomen worden aangezien men bij het zoeken naar de Distelakker toch eerst in de bloemen/plantenwijk zou gaan zoeken in plaats van elders in de gemeente.

Dorpsplein
Benoeming straatnaam: 1999
Ligging: Langs de Mgr.Hanssenstraat, tussen kerk en gemeenschapshuis.
Herkomst naam: Het Dorpsplein kraag deze naam in 1999. Het plein had die naam eerder al in de volksmond maar was nog geen officiële straatnaam.
De naam is voorgesteld door de Dorpsraad. De gemeente ging met de officiële benaming voorbij aan voorstellen van Veldeke Venray. Deze vereniging had drie voorstellen:
– Bethlehem, verwijzend naar het voormalige klooster bij de kerk,
– Maria Stoksken, vernoemd naar een oud kapelletje in dit gebied, en
– De Ark, een historische perceelsnaam in dit gebied.
Uiteindelijk is wel het Woonzorgcomplex, dat aan het plein is gebouwd, vernoemd naar De Ark.

Dorpsstraat
Benoeming straatnaam: Aangelegd in 1872, oorsornkelijk een kiezelweg.
Ligging: Huidige Mgr.Hanssenstraat (vanaf het spoor tot aan de Geijsterseweg)
Herkomst naam: oude benaming, weg door het dorp.
Opmerking: Deze straatnaam bestaat niet meer. Eind vijftiger jaren is de Dorpstraat omgedoopt tot Mgr.Hanssenstraat

Edisonstraat
Benoeming straatnaam:
Ligging: Industrieterrein De Blakt
Herkomst naam: Vernoemd naar Thomas Alva Edison (1847-1931), een Amerikaanse uitvinder.

Eijckenhof
Benoeming straatnaam:
Ligging: Zijstraat Ghünenbeek
Herkomst naam: Vernoemd naar de Eijckenhof, de plaats waar vroeger kasteel Spraeland stond.

Geeststraat
Benoeming straatnaam: 1963
Ligging: Tussen Herenpasweg en Geijsterseweg.
Herkomst naam: De naam is ontleend aan het oude volksverhaal waarin wordt verteld over geesten die rondspoken.
Andere verklaring: De Geest is een oude perceelsnaam te Oostrum. Waarschijnlijk staat de naam in verband met Geijsteren, vroeger Geesteren geheten.

Geijsterseweg
Benoeming straatnaam:
Ligging: De weg vanaf de Mgr.Hanssenstraat richting Geijsteren
Herkomst naam: Weg naar Geijsteren
Opmerking: In 1913 kwam de grintweg van Oostrum naar Geijsteren tot stand. Vermoedelijk was het daarvoor slechts een karrespoor.

Ghünenbeek
Benoeming straatnaam:
Ligging: Zijweg Mgr.Hanssenstraat
Herkomst naam:

Gildestraat
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Tussen Watermolenstraat en Buitenhof
Herkomst naam: Vernoemd naar het O.L.Vrouwegilde van Oostrum

Goetzenhof
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Tussen Randenrade en Binnenhof
Herkomst naam: Boerderijnaam uit de 18e eeuw

Hatendonkstraat
Benoeming straatnaam: 1963
Ligging: Tussen Valkenkampstraat en Van Broekhuizenstraat
Herkomst naam: Oude veldnaam, gebiedsaanduiding

Henri Dunantstraat
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Verbindingsweg tussen de Zuidsingel in Venray en het station in Oostrum, gelegen aan de Stationsweg.
Herkomst naam: vernoemd naar Henri Dunant, oprichter van het Rode Kruis
Opmerking: In 1967 staat de dan nog aan te leggen Henri Dunantstraat op werkkaarten aangeduid als Nieuwe Stationsweg (P&M 10111967-pag1)
De eerste fase (Zuidsingel tot Brukske, voorheen de Oude Oostrumseweg) is aangelegd in 1976; De tweede fase, Brukske tot aan het station werd aangelegd in 1978).

Herenpasweg
Benoeming straatnaam: 1960
Ligging: Tussen Van Broekhuizenstraat en Witte Vrouwenstraat.
Herkomst naam: Oude veldnaam, dit was vroeger de weg waar de handelslieden met hun goederen over trokken.

Het Gevlecht
Benoeming straatnaam: omstreeks 2004
Ligging: Zijstraat Ghünenbeek, verlengde De Horik
Herkomst naam:

Hoefslag
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Zijstraat Mgr.Hanssenstraat
Herkomst naam: Oude perceelsnaam

Hoogzand
Benoeming straatnaam: 1972
Ligging: Buiten bebouwde kom. Vanaf de Sparrendreef en Gunhoekweg naar de Wanssumseweg
Herkomst naam:

Horkenpad (of Harkenpad?)
Benoeming straatnaam: onbekend.
Ligging: ?
Herkomst naam:
Opmerking: Opgeheven in 1953
Het pad werd niet meer gebruikt en de aanwonenden wilden het pad graag opgeruimd zien. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 juni 1953 werd besloten het pad te ruimen en voor Fl. 0,30 per vierkante meter te verkopen aan de aanwonende landeigenaren.
(Peel en Maas 20 juni 1953 pag.1)

Hulstweg einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam: 1972
Ligging: Zijweg Oirloseweg t.h.v. Industrieterrein De Blakt
Herkomst naam: Gebiedsaanduiding
Opmerking: In 2013 aan het doorgaande verkeer onttrokken vanwege de uitbreidingen van industrieterrein De Blakt.

Jofferspas Jofferspas
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Tussen Randenrade en Goetzenhof
Herkomst naam: Naam van een perceel, behorende bij klooster Bethlehem

Kloosterstraat Kloosterstraat
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging:
Tussen Randenrade en Hoefslag

Herkomst naam: Verrnoemd naar het klooster ‘Bethlehem’ (plm.1450-1806) in Oostrum.

Looierweg Looierijweg
Benoeming straatnaam: 1976
Oude benaming: Oude Oostrumseweg
Ligging:
Zijweg Stationsweg (schuin tegenover het station). Nabij de voormalige leerfabriek/leerlooierij, gesticht in 1911

Herkomst naam: Oorspronkelijk was dit de Oude Oostrumseweg. In 1976 kreeg deze weg een nieuwe naam. Aanvankelijk zou dit Looierweg gaan heten, vernoemd naar de leerfabriek die daar vroeger was gevestigd. Binnen de gemeenteraad was men echter van mening dat de naam Looierweg eigenlijk niet in Oostrum hoorde aangezien in de Venrayse wijk Veltum de straten vernoemd waren naar beroepen. Slimme gemeentelijke straatnaamgevers veranderden in 1976 de naam daarom in Looierijweg waardoor de verwarring met een beroep verdween en de herinnering aan de leerfabriek bleef.
Meijerlaan
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Zijweg Mgr.Hanssenstraat
Herkomst naam:
A.T.Meijer, rector te Oostrum (1908-1915). De Meijerlaan ligt tussen de Mgr.Hanssenstraat en het kerkhof met kruiswegpark.
Het park werd in 1909 gesticht door rector Meijer ter ere van het jubileum van de kroning van het miraculeuze Mariabeeldje O.L.V. van Oostrum.

Mgr.Hanssenstraat Mgr.Hanssenstraat
Benoeming straatnaam: Omstreeks 1960
Oude benaming: Dorpsstraat
Ligging: Het verlengde van de Stationsweg vanuit Venray, vanaf de bocht in de Stationsweg tot aan de Wanssumseweg
Herkomst naam:
Vernoemd naar Antoon Hanssen (1906-1958), afkomstig uit Oostrum. Tot priester gewijd op 5 april 1930; tot bisschop gewijd (coadjuntor van de Bisschop van Roermond) op 7 oktober 1947; Bisschop van Roermond (als opvolger van Mgr.Lemmens) op 1 januari 1958.

Opmerking: Oorspronkelijk liep de Mgr.Hanssenstraat (voorheen Dorpstraat) van de spoorwegovergang tot aan de kruising met de Vlasakker. Het verlengde van de weg heette de Wanssumseweg.
Om verwarring te voorkomen met de Stationsweg werd in 1973 besloten dat de Mgr.Hanssenstraat liep van de spoorwegovergang tot aan de Provinciale weg (huidige Wanssumseweg).
In een later stadium werd dit gecorrigeerd naar de hoek van de Stationsweg tot aan de Provinciale weg.
Newtonstraat industrie
Benoeming straatnaam:
Ligging: Industrieterrein De Blakt
Herkomst naam:

Nobelstraat industrie
Benoeming straatnaam:
Ligging: Industrieterrein De Blakt
Herkomst naam:

Oirloseweg einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam:
Ligging: Verlengde Stationsweg, vanaf station richting Oirlo.
Herkomst naam: Weg naar Oirlo
Het maken van de grintweg van Oostrum naar Oirlo werd in 1905 gegund aan A.van Hezel uit Boxtel, voor een bedrag van 2375 guldens.
Het fietspad langs de Oirloseweg werd aangelegd in 1984.
Oosterthienweg Oosterthienweg
Benoeming straatnaam: 1960
Oude benaming: Trapstraat. In volksmond vroeger ook wel ‘weg achter de fabriek’. Hier stond vroeger het boerenbondsgebouw
Ligging: Zijstraat Valkenkampstraat
Herkomst naam:

Oostrums Veld
Benoeming straatnaam:
Ligging: Zijweg Stationsweg naar Henri Dunantstraat.
Herkomst naam: Streeknaam, gebiedsaanduiding

Looierweg
De Looierijweg, vroeger het
begin van de Oude Oostrumseweg in Oostrum richting Venray Oude Oostrumscheweg Deze weg op Oostrums gebied bestaat niet meer
Benoeming straatnaam:
Ligging: Van het Paterklooster (Huidige Beukenrode en Paterskerk in Venray) naar Oostrum, uitkomend tegenover het station, de huidige Looierijweg.
Herkomst naam: weg naar Oostrum
Door de aanleg het industrieterrein De Hulst verdwenen in de loop der tijd hele stukken van deze weg. In Venray bestaat nog een deel van de Oude Oostrumseweg. De Looierijweg is in Oostrum het enige restant van deze kiezelweg.
Opmerking: In 1967 staat de Oude Oostrumse weg op kaarten aangeduid als Nieuwe Stationsweg (P&M 10111967pag1)
Randenrade
Benoeming straatnaam: 1974
Ligging: Verlengde van de Hoefslag, Zijstraat Watermolenstraat
Herkomst naam:
Vernoemd naar Randenraedt, eerste schout van de Heerlijkheid Oostrum-Spraelandt.

Rosmolenweg einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam:
Ligging: Weg tussen de Spurkterdijk en de Zuiderbergweg, door de buurtschap Boschhuizen
Herkomst naam: Genoemd naar de oude – reeds in het begin van de 17e eeuw bekende- watermolen, die vroeger bij gebrek aan water ook door een ros (paard) werd aangedreven.
Toeristische trekpleister in de Geijsterse bossen.

Rosmolenbaan einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam: 1977
Ligging: Stuk weg tussen het verlengde van de Spurkterdijk en de Lisdodde (Landweert). Dit betreft de hellende weg (naar) en het viaduct over de A73.
Herkomst naam:

Sparrendreef einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam: 1972
Oorspronkelijke naam: Meerlosedijk
Ligging: De weg loopt vanaf de Witte Vennenweg naar de Gunhoekweg.
Herkomst naam: Weg door het sparrengebied bij Oostrum.

Spralandweg einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam: 1960
Ligging: Tussen Geijsterseweg en Buskensven.
Herkomst naam: Weg langs de ruïne van Kasteel Spralandt, dit kasteel werd voor 1500 verwoest.

Spurkterdijk einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam: Onbekend
Ligging: Zijweg Stationsweg.
Herkomst naam: Spurkt is een moerassig terrein, Spurkterdijk is een weg over de dijk door dit moerassig terrein.

Stationsweg
Benoeming straatnaam:
Ligging: Weg tussen Venray en het station in Oostrum. Het eerste gedeelte heette de Lullsedijk. Voorbij Lull boog de Lullsedijk, vanuit Oostrum gezien, linksaf. Rechtdoor richting Venray -de huidige Stationsweg naar Venray- heette de Kerkdijk. Lull hoorde vroeger bij Oostrum, maar is door het groeien van Venray van de kaart verdwenen.
Herkomst naam:

Stokven einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam: 1972
Ligging: Zandweg tussen Pauwweg (Oirlo) en de Van Leeuwenhoekstraat (Ind.terr. De Blakt)
Herkomst naam: Plaatselijke benaming

Van Leeuwenhoekstraat industrie
Benoeming straatnaam:
Ligging: Industrieterrein De Blakt
Herkomst naam: Vernoemd naar Antoni van Leeuwenhoek (1631-1723), was een Nederlandse glasblazer, microbioloog. Van Leeuwenhoek is vooral bekend door zijn zelf gefabriceerde microscoop en zijn pionierswerk voor de celbiologie en de microbiologie.

Valkenkampstraat Valkenkampstraat
Benoeming straatnaam: 1960
Ligging: Zijweg Mgr.Hanssenstraat
Herkomst naam: Valkenkamp is een oude veldbenaming. Waarschijnlijk oefenden hier de valkeniers van het kasteel van de heren van Spraeland. Jagen met valken was een vermaak voor de kasteelheren.

Vennenweg einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam:
Ligging: Zijweg Witte Vennenweg
Herkomst naam:

Vlasakker
Benoeming straatnaam: 1960
Oorspronkelijke naam: In volksmond ‘straat achter de kerk’
Ligging: Zijweg Mgr.Hanssenstraat t.h.v. de kerk.
Herkomst naam: Vlasakker is een oude veldbenaming. In de vorige eeuw werd er in de omgeving van Venray veel vlas verbouwd. De Oostrumse straatnaam Vlasakker is vernoemd naar de vlasakker, de plek waar ooit een Mariabeeldje is gevonden en waar naar aanleiding daarvan een kapel werd gebouwd.

Vosseveen einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam: 1972
Ligging: Tussen de Gunhoekweg en de Wanssumseweg, paralel lopend aan de voormalige gemeentegrens Venray – Meerlo-Wanssum.
Herkomst naam:

Wanssumseweg einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam:
Oude ligging: Vanaf de Oostrumse kerk/Vlasakker, de huidige Mgr.Hanssenstraat, richting Well. De weg maakte nabij Trans Cedron een scherpe bocht naar links richting Wanssum en Well.
In 1947 werden werden de plannen van B & W om de weg, vanaf de brug over de beek over te dragen aan de Provincie goedgekeurd door de gemeenteraad.
In 1952 ontstonden plannen om de Deurneseweg door te trekken. Een jaar later werd de weg Oostrum-Well aanbesteed om zo opgewaardeerd te worden tot Provinciale Weg N270. Pas in 1967 werd de weg gekoppeld aan de Deurneseweg.

Huidige ligging: In 1967 werd de provinciale weg (Deurneseweg) doorgetrokken van de Langeweg (Venray) tot aan de plek waar nu de rotonde Wanssumseweg-Mgr.Hanssenstraat ligt. Een traject van 3200 meter.
De provinciale weg N270 heet vanaf de kruising met de A73 Wanssumseweg.

Na het afbreken van boerderij Volleberg aan de kruising bij de kerk, en het doortrekken van de Provinciale Weg, werd het oude stuk Wanssumseweg gelijk getrokken met de Mgr.Hanssenstraat en kreeg het ook diezelfde naam.

Herkomst naam: Weg naar Wanssum

Watermolenstraat
Benoeming straatnaam: 1960
Oorspronkelijke naam: Geen: In volksmond ‘weg langs het parochiehuis’ maar ook ‘weg naeve de meule’.
Ligging: Zijstraat Mgr.Hanssenstraat
Herkomst naam:
Weg naar de (voormalige) watermolen. De watermolen werd reeds in 1451 vermeld

Wattstraat industrie
Benoeming straatnaam:
Ligging: Industrieterrein De Blakt
Herkomst naam: Vernoemd naar James Watt (1736-1819), een Schotse ingenieur die wordt beschouwd als de uitvinder van de moderne stoommachine. Hij introduceerde de paardenkracht eenheid van vermogen voor het classificeren van de stoommachines. Hiervan werd later de eenheid van vermogen (watt) naar hem vernoemd.

Westerthienweg
Benoeming straatnaam: 1960
Oorspronkelijke naam: Parallelweg, en ‘weg langs het spoor’.
Ligging: Zijstraat Stationsweg t.h.v. spoorwegovergang
Herkomst naam:

Opmerking: Omstreeks 1976/1977 werd de onbewaakte spoorwegovergang tussen de Oosterthienweg en de Westerthienweg afgesloten voor alle verkeer.
Witte Vennenweg industrie
Benoeming straatnaam: Onbekend
Oorspronkelijke naam:
Ligging: Tussen Wanssumseweg en Oirloseweg
Herkomst naam:
Gebiedsaanduiding

Witte Vrouwenstraat
Benoeming straatnaam: 1960
Ligging: Tussen Valkenkampstraat en Geijsterseweg
Herkomst naam:
Historische vernoeming: Vernoemd naar de nonnen in hun witte kleding (Joffers van het klooster)

Zuiderbergweg einde bebouwde kom
Benoeming straatnaam:
Ligging: Zijweg Geijsterseweg richting natuurgebied /bossen Zuiderberg
Herkomst naam: Perceelsaanduiding